Valdybos struktūra ir kontaktai

Valdybos pirmininkas – Virgilijus Litvinas, tel. +370-686-42703

Valdybos nariai:

Neringa Mačiulienė
Birutė Šlekienė
Eugenijus Balčiauskas,
Dalius Pakenis

Buhalteris – Teresa Sinkevich, tel. +370-611-30767

Revizijos komisija:

Alfreda Žilinskienė
Tatjana Kalninienė
Natalija Bagdevičienė